Pióro

Deklaracja dostępności przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników biblioteki, zwłaszcza osób, które mają specjalne potrzeby czy to ze względu na warunki, w jakich korzystają z treści cyfrowych, czy to ze względu na swoje niepełnosprawności.