Pióro

 

Biblioteka Publiczna w Rykach istnieje od października 1947 r. Nie ma dokumentu, który by wskazywał na konkretną datę, fakt ten dokumentowany jest na podstawie pierwszego wpisu książek do inwentarza. Powołana została jako Gminna Biblioteka w Rykach – powiat Garwolin, woj. warszawskie. Pierwszym kierownikiem była pani Stanisława Chacińska z d. Łagowska. W 1957 r. z chwilą utworzenia powiatu i otrzymania praw miejskich biblioteka zostaje przekształcona w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Podlegały jej 23 biblioteki powiatu ryckiego. W latach 1957 – 1972 kierownikiem był pan Stanisław Grudka. Następnie stanowisko kierownika, a od 1974 r. dyrektora objęła pani Zofia Warowna. Po zniesieniu powiatów w 1975 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną, jednak funkcje rejonowe pełniła ona aż do 1992 r. W 1977 r. wydzielono Oddział dla Dzieci. W roku 1982 zmieniono nazwę na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną. W wyniku połączenia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z dniem 1 stycznia 1998 r. powstało Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach. Dyrektorem MGCK została pani Bogumiła Porowska, zaś zastępcą pani Jadwiga Szymańska. Stan taki utrzymywał się przez 10 lat. 1. stycznia 2009 r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach została wydzielona ze struktur Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i funkcjonuje jako samodzielna instytucja. Dyrektorem została Izabela Kępka, dotychczasowy kierownik MGBP.

Głównym celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, organizowanie wystaw literackich i okolicznościowych, spotkań autorskich, promocja miasta i gminy, współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami, placówkami kulturalno-oświatowymi.