Pióro

Celem projektu jest poznanie twórczości Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin pisarza. Rok Lema to świetna okazja, by postawić go jako przykład wizjonera przyszłości. Założeniem projektu jest uświadomienie destrukcyjnych działań współczesnego człowieka na przyszłość naszej planety. Poprzez zaplanowane działania chcemy podnosić poziom świadomości ekologicznej i kształtować odpowiednie postawy społeczne, które mają wpływ na aktualny i przyszły stan otaczającego nas środowiska.  Zmiany w środowisku postępują błyskawicznie, a ich konsekwencje już teraz zaczynają być tragiczne w skutkach dla nas i dla całych ekosystemów. Lem w swojej twórczości pokazywał świadomość ciemnych i potencjalnie zagrażających ludzkości stron technologii, co wiąże się bezpośrednio z aspektem ekologicznym. Pisarz uważał, że inwazja technologii na ludzki organizm i środowisko naturalne jest tylko kwestią czasu. Podobnie jak on powinniśmy myśleć przyszłościowo i podjąć próbę przewidzenia skutków naszego postępowania. 

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI ORAZ WYSTAWY  O STANISŁAWIE LEMIE PRZYGOTOWANEJ SPECJALNIE Z TEJ OKAZJI

https://www.canva.com/design/DAEbiJY3MLo/UgkPIAnVxxfEy_b3_XG2Hw/view?utm_content=DAEbiJY3MLo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Nasz projekt "Przyszłość Planety" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"