Pióro

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach została beneficjentem programu "Partnerstwo dla Książki".

Realizować będziemy projekt "EKOlogiczna Biblioteka", którego celem jest rozszerzenie zakresu usług biblioteki i dostosowaniei ch do potrzeb czytelników oraz wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność lokalną.

Zaplanowane przez nas działania przeznaczone są dla wszystkich grup odbiorców.

Organizowane będą min.: warsztaty "Zero wast", warsztaty "Powietrze, woda, recykling", spotkania autorskie, spektakle, wyjazd integracyjny połączony z warsztatami przyrodniczymi.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury