Pióro

W ramach projektu PRZYSZŁOŚĆ PLANETY zaplanowane zostały działania aktywizujące czytelników z różnych grup wiekowych. Jako pierwsze odbyły się warsztaty ESCAPE ROOM W GENIALLY.  Poprowadziła je Pani Agnieszka Halicka - ambasadorka Genially w Polsce. Podczas zajęć uczestnicy poznali metody tworzenia escape roomów on-line. Wiedza i umiejętności jakie pozyskali posłużyła im do samodzielnego stworzenia escape roomów opartych na fabule książek.